Bestyrelse

Korsør lystbådehavns bestyrelse inkl. suppleanter og kommune repræsentanter består af 8 personer Bestyrelsens forretningsorden kan læses ved at klikke her

bestyrelse Bestyrelse- Klik på navnene for info

 

Formand Bjarne Stubager
Bjarne (1961)  er andelshaver i marinaen. Han har sejlet tursejlads i sejlbåd i mere end 25 år. Efter mange års bopæl i Dragør er Bjarne i 2016 flyttet tilbage til Korsør. Bjarne har gennem hele sit arbejdsliv arbejdet i den finansielle sektor, og han er nu selvstændig virksomhedskonsulent. Bjarne Stubager Wormsvej 14 4220 Korsør Tlf. 25 43 32 56 mail: formand@korsoerlystbaadehavn.dk
Næstformand John Nielsen

Jeg har sejlet hele mit liv og har haft båd i Korsør lystbådehavn siden 2016 jeg har kommet i havnen siden jeg var barn  og elsker miljøet havnen tilbyder, lige pt er jeg også aktiv i juniorafdeling i Korsør sejlklub

Kasserer Poul Nørgaard Andersen

Jeg har været andelshaver i havnen i 5 år efter at vi flyttede til Korsør. Har sejlet motorbåd i godt 10 år.

Er stort set i havnen hver dag. Har plads på bro 322. Lidt handicappet med dårlig hørelse.

Tidligere major og virksomhedskonsulent med speciale i ledelse og drift efter LEAN principperne.

Bestyrelsesmedlem Christian Houkjær

Jeg har været andelshaver siden vi kom til Korsør i sommeren 2004. Min kone Malene og vores søn Magnus har brugt havnen flittigt. Min kone som kapsejler, og Magnus som juniorsejler. Jeg selv, har investeret en del timer i Juniorafdeling, hvor jeg har været ansvarlig for Juniorafdelingen i Korsør Sejlklub fra 2013 til 2019. I dagligdagen arbejder jeg som selvstændig murermester her i byen.

 

Sejlklubs repræsentant Kasper Jørgensen
Kasper Jørgensen har haft sin daglige gang på Korsør lystbådehavn og været aktiv i sejlklubben siden han var en lille bitte dreng i midtfirserne I 2012 blev han valgt ind i bestyrelsen som suppleant og efterfølgende blev han i 2015 valgt som formand for Korsør sejlklub. Selv sejler han en del tursejlads sammen med hans far i en Møn 27 og når der skal kapsejles foregår det i hans egen X-99

 

Kasper kan kontaktes på tlf. 26 85 66 74

Kommune repræsentant Nikolaj Bjørk Christensen
Suppleant Henrik Hjort
Info om Henrik Jeg er født og opvokset i Korsør og efter nogle år i København, fundet tilbage til vores skønne by. Jeg har sejlet næsten hele sit liv, startende i optimistjolle og har i dag en tur-sejlbåd sammen med nogle venner.
Suppleant Jacob Stryhn