Optagning og isætning af både

Info om op- og isætnings-muligheder i Korsør Lystbådehavn

Havnen tilbyder tre muligheder:

Stor svingkran:

.

Kan løfte op til 20 tons. Får du brug for denne kran, så kontakt Havnekontoret

OBS: Både skal løftes i vandet af havnens kran, uanset at bådene bringes til havnen på lastbil med egen kran. Dette er en sikkerhedsmæssig foranstaltning.

isætning af Både over 20 tons skal aftales med havekontoret

Lille svingkran:

Kan løfte op til 3.3 tons og kan kun bruges til både med centerløft.  Kranen kan også bruges til andre opgaver, f.eks. udtagning eller isætning af motor.

Efter et mindre kursus kan man kvalificere sig til at betjene kranen.

Har man en båd med centerløft, som gerne skulle stå på land, og kun søsættes ved f.eks. kapsejladser, så er det også en mulighed.

Slæbested

Joller og mindre både (ikke kølbåde) på trailer kan isættes fra havnens nordlige slæbested.

mere info

Takster fremgår af taksbladet