Andele køb og salg

Handelsaftale, som skal udfyldes af køber og sælger, kan hentes som PDF-fil her

 For at et køb eller salg af andel er gyldig, skal købesummen indbetales til Havnekontoret, der står for administration af overdragelsen, herunder udsteder nyt andelsbevis.

 En andels pålydende er i dag kr. 40.000, men for år tilbage blev de udsted med lavere pålydende beløb, varierende mellem kr. 20.800 og kr. 32.000. Man må ikke sælge sin andel til et højere beløb end det pålydende beløb.

En andel giver ret til en bådplads i Korsør Lystbådehavn – men ikke ret til en bestemt plads. Dette aftales med havnefogeden, der kan anvise og ændre anviste pladser. Man kan også leje en bådplads til en højere pladsleje (se takstblad), men man opnår dermed ikke permanent adgang til plads i havnen.

Liste på Havnekontoret

Havnekontoret har en liste over andelshavere, der ønsker at sælge deres andele. Man kan få udleveret oplysninger om sådanne ved henvendelse til Havnekontoret og selv rette henvendelse til sælger og aftale nærmere omkring overdragelse.

For at komme på denne liste skal man underskrive erklæring om, at oplysninger må udleveres.

Opslag i medier

Ønsker man at købe eller sælge en andel, kan man også lave et opslag på f.eks. lystbådehavnens Facebook-side, Gul og Gratis, DBA.

Køb og salg direkte fra Havnekontoret

Køb: Man kan fra tid til anden købe en andel på kr. 40.000 direkte af lystbådehavnen, såfremt havnen vurderer, at det er forsvarligt at udvide andelskapitalen (d.v.s. udvide antal andelspladser i havnen).

Salg: Lystbådehavnen køber p.t. ikke andele fra bestående andelshavere.

Spørgsmål kan rettes til Havnekontoret.