Leje af bådplads

Korsør Lystbådehavn er en andelshavn, hvor man som udgangspunkt skal være andelshaver for at have en bådplads (gælder ikke for joller).

Korsør Lystbådehavn tilbyder dog, at man kan leje en bådplads mod betaling af et årligt tillæg på p.t. kr. 3.550,-. (Langtidsleje grundtakst). Har man som lejer haft båd i havnen i mere end 3 år forhøjes tillægget til p.t. kr. 5.550,-.

Som andelshaver har man forrang til bådpladser, så man kan som lejer ikke være sikker på at have ret til en bådplads i havnen. Herudover er der fastsat en grænse for det maksimale antal pladser, der kan udlejes til ikke andelshavere. Denne grænse fastsættes af bestyrelsen og kan løbende ændres.

Bådpladser kan til enhver tid opsiges af lystbådehavnen med 3 måneders varsel. Lejede Havnekontoret tildeler bådpladser og kan til en hver tid ændre på pladstildelingen, dog med et kortere varsel.

Hvis man ønsker at blive andelshaver, se Andele køb og salg.